Telefon

0312 812 22 20

Mail

volkan@kocabalkanlojistik.com

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Tehlikeli madde taşımacılığı, ADR ve SRC5 gibi belgeler tarafından belirlenen prosedürler kapsamında yürütülen bir lojistik faaliyet olarak öne çıkar. Benzin ve benzeri yanıcı maddelerin taşınması süreçlerini ifade eden tehlikeli madde taşımacılığı, insan sağlığına ve çevreye zararlı olabilecek maddeler söz konusu olduğu için son derece katı prosedürler tarafından denetlenir. Bu doğrultuda yapılacak olan taşımacılık faaliyetinin son derece dikkatli ve bir takım hassasiyetler çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tehlikeli madde taşımacılığı karayolu ile yapılabildiği gibi denizyolu üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

Karayolu Üzerinden Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Karayolu taşımacılık yöntemlerinin kullanıldığı tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde özellikle transit olanakların kullanılması söz konusudur. Bu doğrultuda hedef lokasyona taşınacak olan tehlikeli maddelerin sadece karayolu olanaklarının kullanılarak taşınması söz konusudur. Bunun yanı sıra, karayolu ile taşımacılığın yetersiz kalacağı durumlarda farklı taşımacılık yöntemleri de tercih edilebilmektedir.